Ubicacions

Ivars de Noguera

http://ivarsnoguera.ddl.net

[CAT]

Sortida, arribada i entrega de dorsals a la plaça Major d’Ivars de Noguera

https://drive.google.com/open?id=1xeGRqiO0Ho-FifgzSzp228Xs-_le3R-m&usp=sharing

[CAS]

Salida, llegada y entrega de dorsales en la plaza Major d’Ivars de Noguera

https://drive.google.com/open?id=1xeGRqiO0Ho-FifgzSzp228Xs-_le3R-m&usp=sharing