Recomanacions

NO OBLIGATÒRIES / NO OBLIGATORIAS

[CAT]

 1. Pals telescòpics per córrer/caminar.
 2. Motxilla amb alimentació i hidratació mínim 1L.
 3. Gorra
 4. Crema solar
 5. Telèfon mòbil amb bateria i el número de l’organització.
 6. Depenent del temps que faci és molt recomanable la hidratació, sobre tot si les temperatures son altes. Hem de tenir en compte que estem en un lloc amb molt poques zones d’ombra i el sol ens pot fer defallir si no estem degudament hidratats.

[CAS]

 1. Palos telescopicos para correr/caminar.
 2. Mochila con alimentación e hidratación mínimo 1L.
 3. Gorra
 4. Crema solar
 5. Teléfono movil con bateria y el número de la organización.
 6. Segun el tiempo que haga es muy recomendable la hidratación, aun mas si las temperaturas son altas. Devemos tener en cuenta que estamos en un lugar con pocas zonas de sombra y el sol nos puede hacernos desvancer si no estamos devidamente hidratados.